Amatör Denizci Belgesi Sınav Soruları
 

       1. Genel Bilgiler

      2. Nevigasyon

      3. Gemi, Gemicilik ve Yelkenli Tekne Tanımları

      4. Motor

      5. Meteoroloji

      6. Kaptanın Görevleri

      7. VHF Telsiz Haberleşmesi